§ 1  Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy voucherów SHOTBOM, dostępny pod adresem internetowym sklep.shotbom.pl, prowadzony jest przez Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 2. Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych korzystaniem ze strony sklepu internetowego Shotbom.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę w ramach działalności prowadzonej przez Strzelnicę SPRZEDAWCA.
 2. Sprzedawca – Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresemi internetowymi: https://sklep.shotbom.pl

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Konsumenta podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Shotbom sp. z o.o. z siedzibą w Łasku, ul. Wrzosowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706642, NIP 8311636796, REGON 368866250.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu:
 5. świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. zawierania z Konsumentem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniami Klienta
 7. w celach marketingowych, jeżeli Konsument wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną
 8. Sprzedawca podjął wszelkie kroki w zakresie technologicznym, w celu zabezpieczenia danych.
 9. Sprzedawca, w razie udzielenia przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych, jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Greycolab sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3A/112, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000803499, NIP 6793189750
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych udostępnionych dobrowolnie przez Konsumenta i nie udostępniania ich niepowołanym podmiotom.
 11. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Konsumenta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: it@shotbom.pl .
 12. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, Konsument, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
 13. Udostępnienie przez Konsumenta danych osobowych, w związku z zamieszczaniem opinii lub recenzji Produktów w Sklepie bądź portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 14. Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Konsumenta.